MAX Premium

  • Заплаща се инсталационна такса + гигабитово оборудване (ако клиента не разполага с такова)


За 32.00 лв./мес. вие получавате:

  • 200 Mbps Internet
  • false Mbps Int
  • 1000 ТВ канала
  • Подарък Wi-Fi рутер при 24 мес. договор
  • Интернет
    32.00 лв./мес. без договор
    24.90 лв./мес. при 12 мес. договор Заяви сега
    20.90 лв./мес. при 24 мес. договор Заяви сега
    200
    Mbps Internet
    false
    Mbps Int
    1000
    ТВ канала
    Заяви сега
    Подарък Wi-Fi рутер при 24 мес. договор